Uvod

Obec Cizkrajov má v současné době (i s místními částmi Dolní Bolíkov, Holešice, Mutná) celkem 563 obyvatel (z toho 282 mužů a 281 žen). Průměrný věk v obci je 38,6 let, což značí, že 3/5 obyvatel jsou ve věku do 45-ti let (0-19 let – 142, 20-39 let – 153, 40-59 let – 151, 60 a více let – 107).

V obci je v provozu mateřská škola, kterou navštěvuje přibližně 20 dětí.

Od 1.9.1993 byla obnovena též základní škola (v 5-ti ročnících), která zde naposledy fungovala v roce 1979.

Mezi zájmové organizace, které v obci působí patří Myslivecké sdružení Cizkrajov, Sbor dobrovolných hasičů Cizkrajov a Tělovýchovná jednota Vysočina Cizkrajov.

Obec vlastní kulturní dům, který je možno využívat ke společenským aktivitám a zároveň slouží jako tělocvična pro školu. Obec též vlastní fotbalové a volejbalové hřiště a tenisový kurt – vše ve správě TJ Vysočina Cizkrajov.